Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Tham dự Triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 24/11/2023 PADCO tham dự triển lãm "Giải pháp mới đáp ứng nhu cầu giảm phát thải carbon của nền nông nghiệp Việt Nam". Chương trình Triển lãm này thuộc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST-WHISE 2023) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Ngoại giao chủ trì . Đơn vị tổ chức gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) và Uỷ ban nhà nước người Việt Nam ở Nước ngoài với Chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước – Nâng tầm Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hội nhập quốc tế”. 

 

PADCO đã nhận thức được rằng: Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, đồng thời cũng là ngành gây phát thải khí nhà kính khổng lồ, làm gia tăng sự nóng lên toàn cầu. Thực tế này đòi hỏi cần có những mô hình giảm phát thải, phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, trong thời gian qua PADCO đã đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu, hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài nước phát triển các sản phẩm hướng tới nền nông nghiệp an toàn, thân thiện. 

Đến với triển lãm lần này, PADCO đã trưng bày, giới thiệu 1 số sản phẩm chính như: 

+ Chế phẩm sinh học SUMITRI: Sử lý rơm rạ, hạt lúa cỏ, lúa ma thành phân bón ngay tại ruộng góp phần loại bỏ hiện tượng đốt đồng gây ô nhiễm môi trường; giảm thời gian phân huỷ của rơm rạ, từ đó giảm lượng khí thải trong quá trình phân huỷ hữu cơ. ...

+ Sản phẩm quản lý sâu bệnh hại dùng trong canh tác hữu cơ và canh tác lúa tôm: AHBI-BB; AHBI-NORI; AHBI-META; AHBI-KENTOMIUM. 

+ Chế phẩm vi sinh xử lý rác hộ gia đình, xử lý nền chuồng gia súc, xử lý ao hồ biij ô nhiễm,... 

 

 

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com