Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Tập huấn sử dụng Sumitri tại Hải Phòng

Trong thời gian vừa qua, Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp PTNT TP. Hải Phòng triển khai các hội nghị tập huấn sử dụng chế phẩm vi sinh SUMITRI để xử lý rơm rạ.

Các cuộc hội nghị tập huấn được tổ chức tại mỗi huyện trên địa bàn Hải Phòng một buổi. Tại Đồ Sơn, Sở NNPTNT TP. Hải Phòng tập trung các Quận thuộc thành phố Hải Phòng thực hiện một buổi tập huấn.

Nội dung các bổi tập huấn tập trung vào giới thiệu hiệu quả của nguyên liệu phân bón SUMITRI trong xử lý rơm rạ ngay tại ruộng thành phân bón; Báo cáo sơ bộ kết quả của các địa phương trong cả nước đã áp dụng sản phẩm; Hướng dẫn quy trình kỹ thuật.sử dụng SIMITRI.

Thành phần tham dự ca buổi tập huấn gồm có các cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật của các trạm trong toàn quận, huyện, các khuyến nông viên, cán bộ BVTV cấp xã, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các hợp tác xã, các cán bộ phục trách nông nghiệp của các địa phương.

 

Chuỗi hình ảnh hội nghị tại các địa phương:

 

 

 

 

 

 

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com