Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Hội thảo về giống ngô lai MAX07 tại các tỉnh

PADCO đã triển khai các hội thảo về giống ngô lai MAX07 tại các tỉnh Tây Nguyên và Bình Thuận.

Đặc biệt hội thảo có sự tham gia của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Các hội thảo đều được nông dân, các lãnh đạo chuyên môn đánh giá cao khả năng cho năng suất, tính chống chịu hạn, tính thích nghi rộng của giống ngô lai Max07. Đây là giống sẽ phát triển mạnh trong những năm tới.

 

 

 

 

Các tin khác

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com