Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Hội thảo giống lúa lai ngắn ngày HBO2 tại Nam Đà, Krông Nô

Ngày 15/04/2015 phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Krông Nô, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hội thảo giống lúa lai ngắn ngày HBO2 tại xã Nam Đà với 50 hộ nông dân tham gia.

Vụ đông xuân 2014-2015 toàn huyện Krông Nô gieo trồng được 1.777ha lúa, do hiện cuối mùa khô, nắng nóng kéo dài, làm cho lưu lượng nước ở các hồ đập sông suối xuống rất nhanh các hồ đập xuống dưới mức nước chết và cạn đáy gồm Hồ Đăk Mâm- Nam Đà, hồ Buôn R Cập- Nâm Nung, Hồ Buôn Lang- Buôn Đơng xã Quảng Phú, hồ Đăk Viêng- Nam Nung, đập Km 32 Nâm Ddir làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của hộ nông dân. Theo thống kê đến ngày 20/04/2015 toàn huyện có 320 ha lúa bị thiệt hại, trong đó có 74ha bị mất trắng, 121 ha giảm năng suất khoảng 50%, 125 ha giảm năng suất khoảng 20% mức độ thiệt hại quy ra tiền 6,5 tỷ đồng.

 

Nhằm khảo nghiệm tìm ra các lúa ngắn ngày có tìềm năng năng suất, chất lượng. Vụ mùa năm 2014 và vụ đông xuân 2014-2015 phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với  công ty TNHH phát triển nông nghiệp Phương Nam  triển khai mô hình khảo nghiệm giống lúa lai ngắn ngày HBO2 tại xã Nam Đà. Qua hội thảo, theo ông Phan Văn Minh khuyến nông viên xã Nam Đà “ Qua theo dõi giống lúa này thời gian sinh trưởng vụ mùa 75-80 ngày, vụ đông xuân 95-100 ngày phù hợp với các chân đất hạn cuối vụ , ít nhiễm sâu bệnh, cứng cây, năng suất thực thu 6-6,5 tấn, chất lượng gạo mềm dẻo, không bạc bụng... trong thời gian tới trạm Khuyến nông- Khuyến ngư huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật cho hộ nông dân, lực lượng khuyến nông cơ sở tuyên truyền nhân dân nhân rộng giống lúa này trong các vụ tới trên những chân ruộng hạn cuối vụ”. Nhìn các đám ruộng xung quanh lúa đang giai đoạn làm đòng, trổ, đất nức nẻ không còn nước để tưới, riêng giống lúa này đã chín, 1-2 ngày nữa sẻ tiến hành thu hoạch ông Nguyễn Lê hộ làm mô hình rất phấn khởi.

 

Để phát huy hết tiềm năng năng suất, vì đây là giống lúa lai ngắn ngày nên bón phân, chăm sóc sớm hơn các giống lúa trung ngày (nặng đầu, nhẹ cuối). Việc đưa giống lúa lai HBO2 vào sản xuất trên các chân đất hạn cuối vụ, nhằm giải quyết được thiệt hại do hạn hán gây ra.  Cần quy hoạch sản xuất tập trung để thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp như làm đất, thu hoạch… Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Phương Nam cung ứng giống kịp thời để nông dân có điều kiện sản xuất tập trung, nhân rộng mô hình.

 

Nguyễn Văn Quang Trạm Khuyến nông- Khuyến ngư huyện Krông Nô

 

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com