Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Hội thảo đầu bờ giống lúa ĐTM 126 tại Krông Nô

 

Ngày 15/9/2015, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp Mười  cùng phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Krông Nô triển khai tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa ĐTM126 tại huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông.

 

Tổng số nông dân tham gia hội thảo là 120 người. Sau khi thăm quan mô hình thực tiễn ngoài đồng ruộng (lúa sau sạ 85 ngày), toàn thể hội thảo cùng thảo luận tại hội trường về các đặc tính giống, đánh giá khả năng chống chịu, năng suất và cùng nấu cơm ăn thử tại Hội trường.

 

Kết quả toàn Hội thảo đều cùng đánh giá giống ĐTM126 là giống lúa thích hợp cho vụ hè thu của Krông Nô nói riêng và Đăk Nông, Tây Nguyên nói chung với các đặc tính nổi trội như:

 

- Thời gian sinh trưởng ngắn ngày: Vụ hè thu tại Krông Nô là 87 ngày;

- Chịu thâm canh thấp: Lượng phân bón bằng 2/3 các giống lúa đang phổ biến, với mức đạm khoảng 75-80kg N/ha;

- Chống chịu sâu bệnh tốt: Kháng rầy nâu, đạo ôn;

- Năng suất khá cao, đánh giá mô hình đạt 6,5-7 tấn/ha;

- Gạo đẹp, tỷ lệ xay xát đạt 73%, tỷ lệ gạo nguyên đạt 53%, cơm ngon mềm, vị đậm và thơm.

 

Một số hình ảnh trong hội thảo

 

 

 

 

 

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com