Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Giống lúa ĐTM126

Giống lúa mới ĐTM126 do Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam sở hữu đã được Bộ Nông nghiệp công nhận cho sản xuất thử diện rộng.

 

 

Giống lúa ĐTM126 là giống ngắn ngày (vụ hè thu khoảng 82-85 ngày, vụ xuân miền Bắc khoảng 110-120 ngày). Giống có phổ thích nghi rộng cả ở miền Nam và miền Bắc, chống chịu sâu bệnh khá, chưa phát hiện bị nhiễm các sâu bệnh phổ biến như đạo ôn, bạc lá, cuốn lá, rầy nâu...

Giống ĐTM126 có năng suất cao hơn và chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt hơn giống OM50404 tại các điểm sản xuất thử nghiệm ở các tỉnh Vĩnh Long, Long An và Bạc Liêu. 

Tại miền Bắc ĐTM126 có năng suất khá cao trong vụ Xuân tại Thái BÌnh đạt 80 tạ/ha (2,9 tạ/sào Bắc bộ).

Tại Nam Trung bộ giống đạt năng suất 82 tạ/ha trong vụ đông xuân 2014/15 tại Bình Định.

Gạo hạt dài, trong, bạc bụng không đáng kể, cơm mềm, ngon, vị đậm, thơm nhẹ.

 

Một số hình ảnh của giống ĐTMN126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com