Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Sử dụng EMINA như thế nào có hiệu quả trong việc quản lý bệnh hại cây hồ tiêu và cây lâu năm

 

 

Câu hỏi:

Sử dụng EMINA như thế nào cho hiệu quả đối với cây hồ tiêu và cây lâu năm

Trả lời:

EMINA là chế phẩm sinh học có khả năng đối kháng mạnh với các loại nấm và vi khuẩn (gọi chung là vi sinh vật - VSV) gây hại cây trồng. Nguồn VSV gây hại cây trồng tác động đến cây trồng thông qua bộ rễ (nguồn trong đất, nước tưới) và thông qua bộ lá (nguồn trong khống khí và nước tưới). Do vậy việc sử dụng EMINA để quản lý bệnh hại phải được sử dụng cả phun lên bộ lá và cả vùng đất quanh rễ cây.

Với cây hồ tiêu: 01 lít EMINA pha với 400-500 lít nước sạch, mội trụ tiêu sử dụng phun lên trụ và vùng đất quanh trụ tiêu từ 4-5 lít nước.

Với cây lâu năm khác: cà phê, Sầu riêng, chôm chôm, xoài, ...: phun ướt đẫm toàn bộ tán cây và vùng đất tán lá cây (lượng nước khoảng 2.000 lít/ha).

Do EMINA là tập hợp các VSV sống, do vậy khi sử dụng lần đầu để trị bệnh cần phải sử dụng 2-3 lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. Sau đó phòng bệnh với mục đích bổ sung thường xuyên nguồn VSV cho môi trường của cây và vườn cây thí cứ 30-60 ngày xứ lý 01 lần.

Lưu ý: vì EMINA có khả năng đối kháng với các VSV gây hại (cả nấm và vi khuẩn) nên không cần sử dụng bất kì loại thuốc trừ bệnh nào khi đã sử dụng EMINA.

EMINA cũng không được phối trộn với bất kỳ loại thuốc trừ bệnh nào trong khi sử dụng. Có thể phối trộn với các loại phân bón lá. Đặc biệt phối trộn với phân bón lá RQ thì hoạt động của các VSV có ích trong EMINA sẽ mạnh hơn.

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com