Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Quản lý Bệnh chết rạp cây con

Chế phẩm vi sinh SUMITRI - PADCO có khả năng quản lý bệnh chết cây con rất hiệu quả và đã được Công ty thuốc lá KHATOCO đưa vào quy trình để quản lý bệnh chết cây con trong vườn ươm và trồng mới ra ngoài ruộng.

* Đất vườn ươm nên được xử lý SUMITRI để phòng chống bệnh chết rạm (chết cây con). Lượng 01 kg Chế phẩm vi sinh SUMITRI cho vườn ươm cây giống trồng 01 ha. Trộn SUMITRI với đất bột, rắc lên bề mặt luống ươm trước khi gieo hạt giống.

* Đối với ruộng trồng mới: trộn SUMITRI với phân bón lót 

Bón lót cho cây thuôc lá: 500 kg lân Ninh Bình + 100 kg DAP + 4 kg SUMITRI (trộn đều các loại với nhau). Cuốc hốc, cho phân vào hốc trộn đều với đất trước khi trồng.

Các sản phẩm khác

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

south.agrico@gmail.com