Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Ngô lai đơn MAX 7379

TÓM TẮT

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MAX 7379

 

MAX739 là giống ngô lai do Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền nam lai tạo và phát triển. Giống đã được Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận lưu hành tại Quyết định số 59/QĐ-TT-CLT ngày 22/3/2022,  giống MAX 7379 được kết luận có những đặc điểm như sau:

 

 ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MAX 7379

  • Thời gian sinh trưởng thuộc nhóm trung ngày (Đông xuân: 105-115 ngày; Vụ xuân: 110 ngày; Hè Thu: 100-115 ngày; Thu Đông: 100-105 ngày; Vụ Đông: 110-120 ngày). 
  • Dạng cây gọn, tán lá đứng; chiều cao cây và chiều cao đóng bắp thấp; cứng cây, tỷ lệ đổ ngã thấp.
  • Trạng thái cây và trạng thái bắp khá tốt.
  • Kết hạt tốt, hạt kín bắp; tỷ lệ hạt/ bắp khá cao (79-80,2%); dạng hạt bán đá - đá; hạt màu vàng da cam, được ưu thích.
  • Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn; Không bị - nhiễm rất nhẹ bệnh khảm lá biến vàng; Không nhiễm - nhiễm rất nhẹ bệnh đốm lá lớn; nhiễm rất nhẹ bệnh đốm lá nhỏ. 
  • Chịu hạn khá tốt, chịu rét tốt.
  • Năng suất khá cao và ổn định. (Đông xuân: 105-115 91,8 tấn/ha; Vu Xuân: 110 69,2 tấn/ha; Hè Thu: 71,4 - 86,9 tấn/ha; Thu Đông: 78 tấn/ha; Vụ Đông:  64,1 tấn/ha). 

Công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam: Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam – ĐT/FAX: 08 62 900 610, Email: padcoltdvn@gmail.com, south.agrico@gmail.com Website: PADCO.VN

Xem thêm về kết quả sản xuất ngô lai MAX07 tại đây.

Các sản phẩm khác

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com