Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Chế phẩm sinh học Nemato-PADCO

Chế phẩm sinh học Nemato-PADCO

Gồm các chủng nấm đối kháng tuyến trùng hại rễ cây trồng (Meloidogyne spp) là các chủng Verticilluim, Pacecilomyces, Dactyrella. Bào tử của các chủng nấm này sẽ xâm nhiễm và phát triển bên trong cơ thể tuyến trùng, làm cho tuyến trùng bị mắc bệnh và chết sau 7 đến 10 ngày xử lý chế phẩm.

 

Các sản phẩm khác

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com