Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Xử lý rơm rạ cho canh tác lúa tôm

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana, geneva;"><strong><img alt="" height="600" src="http://padco.vn/upload/Sumitri_cho_nuoi_tom.jpg" width="400" /></strong></span></p> <ol start="1"> <li><span style="font-size: small;">Cách dùng:</span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;">-          Lần thứ nhất: Rải SUMITRI lượng 5-7 kg/ha trước khi thả tôm 15 ngày (hoặc sau khi thu hoạch lúa đưa nước vào và rải SUMITRI, sau 15 – 20 ngày có thể thả tôm)</span></p> <p><span style="font-size: small;">-          Lần thứ 2: Sau lần thứ nhất 20-25 ngày, lượng 3-5 kg/ha.</span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-size: small;">Tác dụng:</span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;">-          Phân hủy rơm rạ thành nguồn thức ăn cho tôm trong canh tác lúa tôm.</span></p> <p><span style="font-size: small;">-          Làm sạch nguồn nước nuôi: Không bị ô nhiễm hữu cơ, làm trong nước…</span></p> <p><span style="font-size: small;">-          Tăng trọng của tôm gấp 1,5 – 2 lần so với canh tác truyền thống thu gom hoặc đốt rơm ạ. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; line-height: 1.5;"> </span></p>

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com