Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Xử lý rơm rạ cho canh tác lúa tôm

  1. Cách dùng:

-          Lần thứ nhất: Rải SUMITRI lượng 5-7 kg/ha trước khi thả tôm 15 ngày (hoặc sau khi thu hoạch lúa đưa nước vào và rải SUMITRI, sau 15 – 20 ngày có thể thả tôm)

-          Lần thứ 2: Sau lần thứ nhất 20-25 ngày, lượng 3-5 kg/ha.

  1. Tác dụng:

-          Phân hủy rơm rạ thành nguồn thức ăn cho tôm trong canh tác lúa tôm.

-          Làm sạch nguồn nước nuôi: Không bị ô nhiễm hữu cơ, làm trong nước…

-          Tăng trọng của tôm gấp 1,5 – 2 lần so với canh tác truyền thống thu gom hoặc đốt rơm ạ. 

 

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com