Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Sản phẩm Sumitri

 

  • Xử lý rơm rạ: Rơm rạ phân hủy rất nhanh.
  • Xử lý các chất hữu cơ để khống chế cây lúa bị ngộ độc hữu cơ, gây nghẹn rễ, phòng chống bệnh vàng lá sinh lý;
  • Làm thối hạt cỏ dại, hạt lúa ma, hạt lúa rơi rớt lại tù vụ trước (Khi hạt chưa nảy mầm)
  • Không ảnh hưởng đến hạt khi hạt đã nảy mầm.
  • Sử dụng hỗn hợp các chủng vi sinh vật có ích dạng bào tử, mật độ tế bào cao.
  • Phân giải nhanh rơm, rạ thành mùn. Làm thối hạt khi hạt chưa nảy mầm.
  • An toàn với con người và môi trường sinh thái.
  • Dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng.

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com