Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Ngô lai MAX 7379

 

TÓM TẮT

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MAX 7379

 

MAX739 là giống ngô lai do Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền nam lai tạo và phát triển. Giống đã được Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận lưu hành tại Quyết định số 59/QĐ-TT-CLT ngày 22/3/2022. Giống MAX 7379 được kết luận có những đặc điểm như sau:

 

 ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MAX 7379

  • Thời gian sinh trưởng thuộc nhóm trung ngày (Đông xuân: 105-115 ngày; Vu xuân: 110 ngày; Hè Thu: 100-115 ngày; Thu Đông: 100-105 ngày; Vụ Đông: 110-120 ngày). 
  • Dạng cây gọn, tán lá đứng; chiều cao cây và chiều cao đóng bắp thấp; cứng cây, tỷ lệ đổ ngã thấp.
  • Trạng thái cây và trạng thái bắp khá tốt.
  • Kết hạt tốt, hạt kín bắp; tỷ lệ hạt/ bắp khá cao (79-80,2%); dạng hạt bán đá - đá; hạt màu vàng da cam, được ưu thích.
  • Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn; Không bị - nhiễm rất nhẹ bệnh khảm lá biến vàng; Không nhiễm - nhiễm rất nhẹ bệnh đốm lá lớn; nhiễm rất nhẹ bệnh đốm lá nhỏ. 
  • Chịu hạn khá tốt, chịu rét tốt.
  • Năng suất cao và ổn định. (Đông xuân: 105-115 91,8 tấn/ha; Vụ Xuân: 110 69,2 tấn/ha; Hè Thu: 71,4 - 86,9 tấn/ha; Thu Đông: 78 tấn/ha; Vụ Đông:  64,1 tấn/ha). 

Công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam: Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam – ĐT/FAX: 08 62 900 610, Email: padcoltdvn@gmail.com, south.agrico@gmail.com Website: PADCO.VN

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com